אשכולות כוח אדם בע"מ

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אשכולות כוח אדם בע"מ
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אשכולות כוח אדם בע"מ
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות אשכולות כוח אדם בע"מ

מספר תאגיד:513276063מעודכן לתאריך:30/09/2017
שם תאגיד (עברית):אשכולות כוח אדם בע"משם תאגיד (אנגלית):ESHKOLOT MAN POWER LTD
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:עמיעוז
כתובת: 206
מיקוד:8543500תא דואר:226
אצל:
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בכל עיסוק חוקי
תיאור החברה/השותפות:תיווך עבודה לעובדים זרים בענף החקלאות ופעולות בעניינם של עובדים זרים ומעסיקיהם שנקבעו בתנאי ההיתר כאמור בסעיף 65 (א) (1א) לחוק שירו התעסוקה
דוח שנתי אחרון שהוגש:2016חובות לרשם החברות:0
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »