אורות שריד בע"מ

להדפסה
הקמת חברה בע"מ
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אורות שריד בע"מ
לחיפוש סימני מסחר העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אורות שריד בע"מ
לחיפוש הודעות ילקוט הפרסומים העשויות להיות קשורות לתאגיד/שותפות אורות שריד בע"מ

מספר תאגיד:515048171מעודכן לתאריך:08/10/2017
שם תאגיד (עברית):אורות שריד בע"משם תאגיד (אנגלית):
סטטוס:פעילהסוג תאגיד:חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית:חברה לא ממשלתיתסוג מגבלות:מוגבלת
מדינה:ישראליישוב:שריד
כתובת: 0
מיקוד:3658900תא דואר:
אצל:
מטרת החברה/השותפות:לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תיאור החברה/השותפות:מטרת החברה הינה לעסוק בפעילויות לפי רשיונות שיינתנו לחברה לפי חוק משק החשמל ,תשנ"ו 1996 ובפעולות נלוות להן. מבלי לגרוע מכלליות האמור החברה תעסוק ברכישת חשמל ,באספקת חשמל לצרכנים,מניה גביית תמורה וכ'ו
דוח שנתי אחרון שהוגש:2016חובות לרשם החברות:0
מעמד חברה מפירת חוק:
מחיקת חובות לרשם החברות

פרטים נוספים »

תיאור מפורט:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:

תוצאות Google »